Vakmanschap & Professionele vaardigheden

Professional in de frontlijn. Het kraakt en piept in het maatschappelijk domein vol complexe sociale vraagstukken. Jij werkt in de frontlijn. Met je team voor zorg, welzijn, veiligheid en samenleven. Heb je inzicht, doorzicht en impact genoeg? Of wil je meer?

Wat leer jij van onze trainingen?

 • Sociale wijkteams, informatiegerichte handhaving en probleemgerichte politieaanpak intrainen.
 • Inzicht in elkaars taken, bevoegdheden en belangen geeft je een wezenlijke voorsprong.
 • Met actuele kennis en inzicht van maatschappelijke verschijnselen zoals ondermijning en verwarde personen kom je verder.
 • Radar Vertige biedt je kennis van nieuwe methodieken zoals Eén gezin één plan.

 

Menselijke maatschappelijke meerwaarde 

Samenleven vraagt om sociale wijkteams, politie, handhaving en onderwijs die zich inzetten voor wezenlijke sociale vraagstukken. De buurt en de inwoners hebben behoefte aan zorg, omkijken naar elkaar, leefbaarheid en veiligheid. Wij voelen die wens van de menselijke maat en kunnen jullie vakmanschap daarop afstemmen en versterken. 

Herwaardering voor vakmensen 

Het publieke domein wint aan relevantie de komende jaren. Terechte herwaardering voor wat jij als vakmens voor een ander mens betekent. Jullie speelveld is onze expertise. Opgebouwd in 30 jaar. RadarVertige staat met beide benen op de grond. Nuchter en betrokken bij de ontwikkelingen. Wetenschappelijk ondersteund ook. Want RadarAdvies doet al decennialang onderzoek naar sociale vraagstukken. Dat vormt de basis voor onze leerinterventies. We zijn verbonden aan het vak. Sterker: we doen mee met eigen sociale wijkteams in een stad als Utrecht. 

Voor wie?

Professionals in het sociale domein op alle niveaus. Denk aan: 

 • uitvoerenden en leidinggevenden bij politie. 
 • handhavers in alle domeinen. 
 • aanvoerders/coördinatoren bij de handhaving.
 • medewerkers WMO.
 • medewerkers Participatie. 
 • maatschappelijk werkers. 
 • jongerenwerkers. 

Inspiratie

Vrijheid

“Elke professional heeft zijn of haar eigen scharrelruimte nodig’. En die gebruikt een goede professional heel slim. En vraag hem of haar niet om deze professionele ruimte voortdurend te verantwoorden. Tenzij je niet geinteresseerd bent in de effecten in de leefwereld van mensen…

Kennis

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” Einstein

Dus kennis van het huidige is niet zinvol. Die kennis willen wij vooral overbrengen. We gaan uit van het gegeven dat alle professionals een groot deel ‘ tacit knowledge’ (onbewuste kennis) bezitten: hun intuïtie en routines. We zijn daarom voorzichtig om te denken dat we hun gedrag kunnen veranderen door wat kennis aan te bieden.

Meesterschap

Het meesterschap van onze medewerkers in het publieke domein is de cruciale factor. Zonder hun meesterschap kunnen organisaties niet, vallen ze om, staan burgers in de kou.

Daarom houden wij van deze professionals, zoals zij van hun klanten, inwoners, leerlingen, cliënten en burgers houden.

Lees meer over dit onderwerp hier.

Politie

De politie staat midden in de samenleving. En dus wordt iedere politieprofessional geconfronteerd met actuele maatschappelijke vraagstukken en spanningen

Lees meer

Handhavers

Je bent een pragmatische handhaver. Je signaleert, informeert, controleert, constateert en waarschuwt in de openbare ruimte.

Lees meer

Sociale professionals

Kijk om je heen. Het sociaal domein lijkt wel een snelkookpan. Bewoners, professionals, teams en organisaties moeten veel. Meebewegen is niet voldoende.

Lees meer

Nieuwsgierig geworden?

Neem vrijblijvend contact op met Bart Verhagen. Die helpt je graag verder.

Ik wil graag advies

Direct contact 06 11 00 01 40 b.verhagen@radarvertige.nl