Werkwijze en methode

In een veilige omgeving, goed begeleid, wetenschappelijk onderbouwd en puur gericht op impact en vaardigheden. Zo werken wij. Wij signaleren trends en ontwikkelingen in het publieke domein. Die delen we proactief met je.

Thuis in complexe situaties

RadarVertige is al ruim 30 jaar thuis in complexe situaties die vragen om zorgvuldig optreden. Dat merk je meteen. Politie, handhaving, sociaal werkers en alle andere vakmensen met een publieke taak hebben ons hart. Wat knapt de wereld ervan op als zij hun werk met vrijheid, kennis en meesterschap kunnen doen. Met alles wat we weten en kunnen dragen we daaraan bij. Ondernemend, flexibel en persoonlijk. 

Onze aanpak: ondernemend, flexibel en persoonlijk

Durven, doordenken en doen. Dat is hoe wij werken. Met jou, je team en je organisatie. Duizenden professionals en teams gingen je voor. Zij zochten hun grenzen op en deden dappere dingen. Stapsgewijs. Het is ondenkbaar dat mensen  onze trainingen ooit vergeten. Want onze trainers, medewerkers en adviseurs zijn ware inspirators die deelnemers aanvuren. Proactief en initiatiefrijk.  

Onze trainingen en innovatieve leerinterventies zijn leuk, effectief en life changing. Ze brengen versnelling in ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Met speelsheid, beweging en dynamiek versterken en bekrachtigen we leren en ontwikkelen. We sluiten aan bij ieders passie en halen talenten naar boven. Onze trainers en adviseurs verbinden zich met huid en haar aan de opdrachtgevers, deelnemers en hun leerdoelen. Dat maakt indruk en is onvergetelijk. Net als de impact.

Een range aan interventies, werkvormen en modellen

Alles begint bij de vraag van de opdrachtgever. Hoe ingewikkelder, hoe leuker! Wij wachten nooit af. Vertellen wat we zien en wat er volgens ons gebeurt. We reiken je aan wat relevant is. Ook op de lange termijn. We putten daarbij uit recent wetenschappelijk onderzoek en een range aan interventies, werkvormen en modellen. Die ontwikkelen we ook zelf. Altijd wetenschappelijk onderbouwd.
We zetten bewegingen in, bij mensen, in teams en in organisaties. Die bewegingen volgen we. Daarbij durven we voluit te vertrouwen op kennis en meesterschap. We kennen de routines en die durven we los te laten om uit de eigen comfortzone te treden. Dat maakt onze werkwijze uniek en tegelijkertijd helemaal RadarVertige.

Doorontwikkelen en monitoren doen wij continue 

In co-creatie en vanuit eigenaarschap en partnerschap ontwikkelen wij ons leeraanbod continue door. Dat doen we op basis van de feiten. Meten is weten en vanaf het eerste moment maken we afspraken met je over de gewenste impact van leerinterventies, evaluatiemomenten, rapportage en bijsturen. Samen richten we een werkbare PDCA-cyclus in en we maken gebruik van de evaluatieniveaus van Kirkpatrick en valide toetsinstrumenten. 

Wetenschappelijk fundament  

Onze interventies steunen op een wetenschappelijk fundament. Van actueel onderzoek – waaraan we ook zelf bijdragen – en zeker ook op het gedachtengoed van grote denkers. William Bridges (Managing Transitions) en de doorontwikkeling daarvan door Maaike Thiecke en Bianca van Leeuwen (Systemisch Transitiemanagement), John Paul Kotter (Leading Change) en Icek Ajzen (Theory of Planned Behaviour). 

Blended learning en online interventies

Voor onze 70/20/10 aanpak gebruiken we de inzichten van Charles Jennings. Steeds stellen we een afgewogen, attractive mix van leerinterventies samen. Toegesneden op het specifieke leerdoel. Online leerinterventies ondersteunen we vanuit het learning management system (LMS) van opdrachtgevers of we zetten onze eigen digitale leeromgeving in: de RadarAcademie. Dit leerplatform is volledig op maat inzetbaar. Daarmee is RadarVertige flexibel in het live, online of hybride ontwerpen, creëren en aanbieden van leerinterventies. 

Onze visie op leren

Bij het ontwerpen, realiseren en aanbieden van leerinterventies hanteren wij altijd zes gouden regels. 


Leren is ervaren, reflecteren en oefenen

Kennis opdoen is belangrijk, maar leren is pas compleet als kennis ook wordt toegepast. Elke bijeenkomst bestaat voor minstens de helft uit oefenen en ervaren. Elke training of leerinterventie bevat meerdere reflectieopdrachten.


Leren staat in dienst van de werksituatie

Leren is een middel om mensen en organisaties beter te laten presteren. De werksituatie vormt de context van leren. Samen formuleren we concrete gedragsdoelen.


Leren heeft tijd en aandacht nodig

Meer contactmomenten tijdens een traject maken het mogelijk ervaringen op te doen, te experimenteren met nieuw gedrag, feedback en reflectie.


Leren is het brein activeren

Plezier ervaren prikkelt het brein en verhoogt de motivatie tot leren. Leren mag daarnaast ook lastig zijn. Want leermomenten ontstaan vaak juist precies tussen ‘te veilig’ en ‘te spannend’ in. Elke leerinterventie heeft een goede balans tussen veilig en spannend.


Leren gebeurt in interactie met anderen

Leren doe je van elkaar door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Tijdens georganiseerde leeractiviteiten en op de werkplek. Elke bijeenkomst bevat meerdere samenwerkingsopdrachten en eindigt met een transferopdracht naar de praktijk.


Leren is met geloof in eigen kunnen je pad volgen

Leren is vanuit autonomie zelf sturing geven aan het leerproces. Dit versterkt de motivatie en het vertrouwen in eigen kunnen. In elk traject is ruimte voor eigen casuïstiek en persoonlijke leerdoelen van deelnemers.


Samen meer impact

RadarVertige is onderdeel van RadarGroep. Wij zijn een moderne en maatschappelijk betrokken netwerkonderneming. Onze directeuren Bart Verhagen en Erik Oeloff geloven heilig in de kracht van samenwerking en verbinding. Zij stimuleren daarom eigenaarschap, partnerschap en co-creatie. (zie ook onze visie op leren). We zijn een open en lerende organisatie die onderneemt en verrassende verbindingen aangaat in de markt. Samen maken we het verschil in het publieke domein en zien we trends eerder dan anderen. Samen met de professionals bij onze klanten op uitvoerend en beleidsniveau, directies en besturen op strategisch niveau en onze samenwerkingspartners zoals andere opleiders. Wij werken vanuit ons bedrijfsmotto ‘Samen meer impact!’ en staan open voor nieuwe verbindingen. 

Vier principes voor samenwerking

Samen meer impact! Dat motto is leidend voor al onze samenwerking. Intern en met opdrachtgevers en partners. We werken daarbij vanuit vier principes. 


Co-creëren

Iedere partner heeft invloed op het proces en de uitkomst. Een gelijkwaardige dialoog staat centraal met een focus op het resultaat. Samenwerken is puur mensenwerk. Het begint met elkaar kennen als mens en als professional. 


Borgen en verbeteren

Feedback en het bijhouden van ontwikkelingen vormen de basis voor het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteit. We benutten daarvoor de PDCA-cyclus van Deming met planmatig ijken, herijken en reviseren als belangrijke stappen. 


Vernieuwen en innoveren

Naast spontane innovatie streven we naar structurele aandacht voor vernieuwing. Daarvoor hebben we een proces ingericht: durven, doordenken en doen. In multidisciplinaire innovatiesessies ontwikkelen we nieuwe producten.


Spelen en delen

We ontwikkelen en verfijnen vaardigheden, methoden en technieken voor het ontwerpen en uitvoeren van trainingen, leertrajecten en leerinterventies. Dit doen we in Leerlabs, creatieve sessies waarin trainers en adviseurs van RadarVertige met professionals uit ons netwerk noviteiten, ideeën en goede praktijkervaringen uitwisselen.

Kennisbank

Verdiep je in onze expertises en lees meer over recent wetenschappelijk onderzoek en actuele ontwikkelingen in het publieke domein.

Lees meer

Certificeringen

Wij staan voor kwaliteit. Daarom doen wij er alles aan om te zorgen dat onze programma’s de verwachtingen van professionals, ondernemers en leiders overtreffen. Elke dag weer.

Het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent Cedeo op basis van een hoge klanttevredenheid. Trots zijn wij op de score van 97,9. CEDEO is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Cedeo beoordeelt op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Cedeo is onderdeel van Lloyds Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laten we zien aan onze opdrachtgevers dat we ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Met een registratie bij Registerplein laten wij, professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat we expert zijn in ons vak en dat we blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van vaardigheden.

Nieuwsgierig geworden?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Die helpen je graag verder.

Ik wil graag advies

Direct contact 020 6433813 email