Opleiding Team Bewaken en Beveiligen

Welkom bij het leertraject TBB Politie. RadarVertige verzorgt voor jou de basisopleiding en enkele vakspecifieke opleidingen. Dit duurt veertien weken. Daarna volg je vakspecifieke opleidingen bij de Politieacademie.

Lees meer

Onze opleiding in het kort

De volgende trainingen zitten in deze opleiding:

 • BOA Basis
 • RTGB
 • EHBO
 • Documentcontrole
 • Gespreksvaardigheid
 • Omgaan met probleemgedrag
 • Juridisch kader
 • Weerbaarheid

Korte inhoud opleidingen/ trainingen:

Boa Basis

Dit is de theoretisch/praktische opleiding, die elke BOA in Nederland moet halen om zijn basis bevoegdheid te mogen uitoefenen. Het eerste gedeelte bestaat uit 14 theoretische lessen wets-en rechtskennis. Het tweede gedeelte is een praktisch gedeelte en bestaat uit sanctionerend optreden. Beide onderdelen worden afgetoetst bij en door het ExTh.

RTGB

RTGB staat voor “Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar”. Sommige Boa’s hebben bij de uitvoering van hun functie een geweldsbevoegdheid. Je volgt bij ons een theoretische opleiding voor geweldscategorie 6 (inclusief vuurwapen). De praktische opleiding is voor geweldscategorie 5 (tot en met pepperspray). Het praktisch gedeelte “vuurwapen” volg je in het tweede gedeelte van je opleiding, op de Politieacademie. Dit onderdeel wordt afgetoetst door een examinator van de Politieacademie.

EHBO

Tijdens de EHBO lessen bereid je je voor op diverse praktijksituaties die je in je dagelijkse werk tegen kan komen. En je leert een aantal wettelijk verplichte handelingen, zoals reanimeren en AED.

Deze TBB Politie-opleiding biedt een krachtige basis, volledige wettelijke naleving en stimuleert groeiend enthousiasme voor de uitdagende taken die voor ons liggen.

Documentcontrole

In deze training leer je hoe je valse documenten herkent en hoe je hiermee omgaat in jouw werkpraktijk.

Gespreksvaardigheden/ omgaan met probleemgedrag

Deze twee trainingen zijn samengevoegd, omdat er een overlap in zit. Tijdens deze training leer je omgaan met mensen die afwijkend gedrag vertonen. Door omstandigheden, middelengebruik of ziektebeeld.

Juridisch Kader

Waar haal je nu de bevoegdheid vandaan voor de functie die je gaat bekleden? En welke bevoegdheden heb je precies? En welke niet? Dat leer je in de training Juridisch Kader.

Weerbaarheid

Persoonlijk en beroepsmatig weerbaar zijn is van groot belang in je aankomende functie. Je leert in deze training wat weerbaarheid is, hoe je die vergroot en hoe je vitaal en veerkrachtig blijft.

Het resultaat

Na deze opleiding:

 • Heb je de basis gelegd voor je aanstaande functie als TBB-er.
 • Ben je geslaagd voor de wettelijk verplichte opleidingen.
 • Ben je goed voorbereid op het tweede gedeelte van de opleiding.
 • Ben je nog enthousiaster om deze functie te willen uitvoeren.