Succesvol samenwerken in een veranderende wereld

De wereld waarin we leven verandert ingrijpend en razendsnel. De dynamiek en complexiteit in de markt en in organisaties nemen voortdurend toe. Veranderingen voltrekken zich in rap tempo en volgen elkaar steeds sneller op.

Succesvol samenwerken in een veranderende wereld

De wereld waarin we leven verandert ingrijpend en razendsnel. De dynamiek en complexiteit in de markt en in organisaties nemen voortdurend toe. Veranderingen voltrekken zich in rap tempo en volgen elkaar steeds sneller op. Veel ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en on(be)grijpbaar. In de VS is voor een dergelijke context een mooie term bedacht: VUCA, een acroniem voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Een VUCA-context vraagt om het vermogen om soepel om te gaan met verandering.

Zo’n hyperveranderlijke context vraagt ook, tegelijkertijd, om de power om in alle turbulentie een eigen koers te bepalen. Wendbaar én koersvast zijn, dat is de kunst. Weten waar je voor staat, waar je voor gaat en doen wat nodig is. Een VUCA-wereld vraagt om Game Changers: mensen die, onder uitdagende omstandigheden, het beste naar boven brengen en een positief verschil maken. De vraag is daarom: hoe word je een Game Changer?

Succesvol samenwerken met strategische partners was altijd al belangrijk maar is tegenwoordig belangrijker dan ooit.

Leertraject Strategisch Partnerschap

RadarVertige heeft in opdracht van het UWV een leertraject Strategisch Partnerschap ontwikkeld voor de adviseurs en accountmanagers van UWV Werkgeversdienstverlening, UWV EURES, Werkgevers Servicepunt Amsterdam, Werkgevers Servicepunt Drenthe, Werkgevers Servicepunt Midden Gelderland, Werkgevers Servicepunt Midden Holland, Werkgevers Servicepunt Rijnmond en Werk In Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

Het doel van dit leertraject was het positioneren als strategisch partner en het ontwikkelen van de bijhorende adviesvaardigheden. We hebben hiervoor een praktische adviesmethode ontwikkeld: de 4A-methode. 4A staat voor Aansluiten, Analyseren, Aanbieden en Aandacht geven. Deze krachtige methodiek heeft zijn waarde inmiddels bewezen in de praktijk van de ruim 500 adviseurs die we hierin hebben getraind.

De inhoud van het leertraject:

  • Positioneren als vertrouwde adviseur
  • Opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid
  • Verplaatsen in de schoenen van de ander en proactief handelen
  • Weten wat je te bieden hebt als persoon en als professional, unique selling points
  • Herkennen en inspelen op de communicatiestijl van je gesprekspartner(s)
  • Grondig onderzoeken van de vraagstukken en uitdagingen van de ander
  • Weloverwogen, passende oplossingen bedenken en bespreken
  • Helder, kort en bondig verwoorden van de toegevoegde waarde die je kunt leveren
  • Proactief en planmatig het contact en de relatie onderhouden
  • Je strategische partner verrassen en de verwachtingen overtreffen

De belangrijkste uitgangspunten bij de opzet van dit leertraject:

  • Een interactief programma, dat leerzaam en leuk is. Korte stukjes relevante theorie, veel samen doen, verkennen en verdiepen.
  • Direct toepasbare inzichten en praktische tips om de positionering als vertrouwde adviseur daadwerkelijk te versterken.
  • Een programma waarin de mensen in de eigen werksituatie actief aan de slag gaan met het invullen van strategisch partnerschap.

Wil je meer weten over de inhoud en opzet van het leertraject Strategisch Partnerschap? Lees dan hier over de ervaringen van onze opdrachtgever: https://radarvertige.nl/refcases/uwv-werkbedrijf/

Strategisch partnerschap in de natuur

De natuur is voor mij een grote inspiratiebron; ik probeer ervan te leren en links te leggen naar m’n dagelijkse werk. Laatst zat ik te puzzelen op het thema strategisch partnerschap en ging op zoek naar voorbeelden van slimme samenwerking in de natuur. Een heel mooi voorbeeld daarvan deel ik graag met je. Jusr for the fun of it.

Epifyten zijn planten die niet op de bodem groeien maar een plekje kiezen op andere planten, bijvoorbeeld ergens in een boom. Epifyten doen dat, in tegenstelling tot parasieten, zonder aan het gewas waarin zij wonen voedingsstoffen te onttrekken. Deze keuze levert de epifyten aantrekkelijke voordelen op, zoals meer zonlicht, meer regenwater en, ook erg fijn als je een plant bent, bescherming tegen grazende planteneters. Er kleeft echter één lastig nadeel aan een dergelijke plek: de bodem is buiten het bereik van de wortels. Daardoor is het voor epifyten onmogelijk om op voor gewassen gebruikelijke wijze aan voedingsstoffen te komen. Dit ongemakkelijke gegeven heeft hen voor een uitdagende opgave geplaatst, waarvoor zij vervolgens een prachtige oplossing hebben bedacht: symbiose.

Symbiose is een manier van succesvol samenwerken met wederzijds voordeel voor de samenwerkingspartners. Anders gezegd: strategisch partnerschap. Verschillende soorten epifyten hebben dit win-win concept op geheel eigen wijze uitgewerkt. Zo bieden bepaalde Orchideeënsoorten in hun luchtwortels onderdak aan schimmels en bacteriën. In ruil hiervoor voeden zij zich met de afvalstoffen van hun wortelbewoners. En Bromelia’s bieden, in ruil voor voedingsstoffen, verliefde gifkikkerpaartjes kraamkamers en peuteropvang voor hun kroost, op kindvriendelijke toplocaties in het oerwoud.

Een opmerkelijke epifyt is de Myrmecodia. Deze bijzondere plant leeft van nature in Zuidoost Azië en Australië en groeit daar in bomen. Je herkent de Myrmecodia ogenblikkelijk aan de typische ‘knol’, die technisch gezien eigenlijk geen knol is maar een verdikking van de stam.

Figuur 1. Myrmecodia in een boom

Terwijl de Myrmecodia zich in een boom heeft genesteld, is een kolonie tropische mieren op zoek naar een geschikt nieuw onderkomen. Een peloton verkenners krijgt de Myrmecodia in het vizier. De verkenners klimmen ernaar toe en kruipen door een kleine opening in de verdikte stam naar binnen. Ze komen terecht in een mysterieus labyrint dat na inspectie blijkt te bestaan uit een gangenstelsel dat verschillende kamers met elkaar verbindt. Er zijn kamers met gladde wanden en kamers met ruwe wanden. De mieren zijn helemaal door het dolle heen. Want de kamers met gladde wanden zijn ideale kinderkamers, prachtige plekjes voor de eitjes en larven van de kolonie. En de kamers met ruwe wanden lenen zich uitstekend voor de opslag van het afval van de kolonie, zoals restanten van prooidieren, dode mieren en uitwerpselen. Voor de mieren is dit een perfect onderkomen.

Figuur 2. Labyrint van kamers en gangen in de Myrmecodia

De mieren en de Myrmecodia hebben met elkaar een slim strategisch partnerschap met wederzijds profijt: de mieren gebruiken de verdikte stam als onderkomen en in ruil daarvoor beschermen zij de plant tegen aanvallen van luizen en ander gespuis. En het afval dat de mieren produceren is voor de Myrmecodia een ideale voedselvoorziening.

Wat kan jij hier mee in je eigen werkpraktijk?

Een suggestie met een knipoog:

  • Zoek een interessante partij waarmee je de samenwerking en een strategisch partnerschap wilt aangaan;
  • Ga naar een tuincentrum en koop een mooie Myrmecodia. (Ter geruststelling: er zitten hier geen mieren in);
  • Doe je beoogde samenwerkingspartner de Myrmecodia cadeau en vertel het verhaal van de strategische samenwerking tussen de mieren en de plant erbij;
  • Investeer actief in een samenwerking waar beide partijen energie van krijgen, blij en wijzer van worden en koester het partnerschap dat je samen opbouwt.

Nog een suggestie:

  • Ben je zelf adviseur of geef je leiding aan een team van adviseurs en wil je aan de slag met het ontwikkelen van strategisch partnerschap?
  • Wil je weten hoe we een leertraject Strategisch Partnerschap voor jou en jouw team op maat kunnen maken? Lees hier over de ervaringen van het team van Werkgevers Servicepunt Midden Holland: https://radarvertige.nl/refcases/wsp-midden-holland/  
  • Wil je weten wat de 4A-methode inhoudt en of deze methodiek ook iets is voor jou of voor jouw team van adviseurs? Neem dan contact op om eens vrijblijvend te sparren. Stuur een mailtje naar m.leidelmeijer@radarvertige.nl of bel 06 – 815 90 845.