Grip op verzuim voor managers

Als leidinggevende kun je je machteloos voelen bij verzuimgedrag van medewerkers. Aanspreken op gedrag is immers lastig. Toch is dat belangrijk. Het gedrag van individuen heeft invloed op de inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers en daarmee op het resultaat van je organisatie.

De training in het kort

  • Als je meer grip wilt op het verzuimgedrag van je medewerkers.
  • Intake, 1 daagse training, digitale reader. 
  • Handvatten voor effectieve verzuimbeheersing in het team of de afdeling. 

Het resultaat

Na deze training kan je:

  • Helder formuleren waar voor jouw team of afdeling de schoen wringt bij verzuimgedrag. 
  • Rekening houden met bijbehorende wet- en regelgeving.  
  • Je gespreksvoering aanpassen aan de situatie (voor, tijdens en na verzuim). 
  • Verschillende wetenschappelijke inzichten over effectieve verzuimbeheersing toepassen in je gesprekken met medewerkers. 
  • Met het team in gesprek over verzuim.