UWV WERKbedrijf

De markt verandert en de complexiteit van klantvragen neemt toe. Dat vraagt om een nieuwe koers. En een nieuwe Koers vraagt om een nieuwe invulling van de rol van de adviseurs: op weg naar strategisch partnerschap.

UWV WERKbedrijf

De nieuwe Koers van UWV WERKbedrijf heeft als speerpunten een focus op de lange termijn, een brede dienstverlening en anticiperen. Daarbij is het de ambitie om een excellente, betrouwbare en strategische samenwerkingspartner te zijn voor werkgevers. Van de adviseurs vraagt dit, dat zij als strategisch partner met werkgevers in gesprek gaan en bouwen aan langdurige samenwerkingsrelaties. 

De vraag van de klant

In opdracht van het UWV hebben wij, in co-creatie met een werkgroep van de opdrachtgever bestaande uit lijnmanagers en L&D-professionals, een 6-daags leertraject Strategisch Partnerschap ontwikkeld en uitgevoerd.
Voor de adviseurs van UWV Werkgeversdienstverlening, voor accountmanagers en adviseurs van met het UWV samenwerkende gemeenten en Werkgevers Servicepunten en voor de adviseurs van Werk In Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.
Het doel van dit leertraject was het positioneren als strategisch partner, het creëren van langdurige samenwerking met werkgevers en het ontwikkelen van de daarbij behorende professionele adviesvaardigheden.

Het antwoord van RadarVertige

In nauwe samenwerking met het UWV ontwikkelden we een praktische adviesmethode die zijn waarde inmiddels heeft bewezen voor honderden adviseurs: de 4A-methode.  

Deze krachtige methode bestaat uit vier onderdelen:

  • Aansluiten
  • Analyseren
  • Aanbieden
  • Aandacht geven.  

Tijdens het leertraject werkten de deelnemers aan het verdiepen en versterken van de bijbehorende vaardigheden en hun positionering als strategisch partner. Tussen de trainingsdagen door voerden de deelnemers individueel en met elkaar uitdagende praktijkopdrachten uit om het geleerde toe te passen in de eigen werkpraktijk. Tijdens de beperkingen vanwege corona hebben we het hele traject met succes in een online-variant uitgevoerd. 

We hebben in deze periode zeer intensief samengewerkt met RadarVertige. De accountmanager en de senior trainer/adviseur van RadarVertige hebben zich steeds zeer flexibel opgesteld om met en voor UWV een hoogwaardig leertraject te ontwikkelen. In de pilotfase hebben we met deelnemers en RadarVertige regelmatig geëvalueerd, waarna het leertraject werd bijgesteld. Met als resultaat een kwalitatief hoogwaardig leertraject, waarmee onze adviseurs mooie stappen hebben gezet op weg naar strategisch partnerschap.

Resultaat

In de periode 2018-2020 hebben we, met een team van ervaren senior-trainers, meer dan 500 adviseurs getraind. De groepen waren een mix van beginnende tot zeer ervaren adviseurs. We zijn trots op de waardering die we van onze opdrachtgevers bij het UWV hebben gekregen voor de co-creatieve ontwikkeling van dit leertraject. Daarnaast zijn we zijn trots op de waardering van de deelnemers voor de kwaliteit van de uitvoering, het praktische nut en de toepasbaarheid. Met als belangrijkste resultaat de omslag van een overwegend reactieve naar een meer proactieve houding. En dus meer invloed en meer impact.

Whitepaper

Meer weten over Vitaal Leiderschap en onze visie? Download de whitepaper Samenwerking & Leiderschap.

Wat een prachtig project was dit! Jarenlang intensief en close samenwerken met de opdrachtgever en kennismaken en werken met alle teams en adviseurs dwars door het hele land. Hard werken, veel lol. Wat wil je nog meer?

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op