UWV EURES

“Difficult roads lead to beautiful destinations.” Over hoe een bijzonder team een brug heeft geslagen van strategie naar executie.

UWV EURES

Het EURES-team is binnen UWV een ‘special force’, een uniek team met een unieke taak: het bevorderen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit binnen de EU/EER op basis van Free & Fair Mobility. Het team bestaat uit gedreven en grotendeels autonoom opererende specialisten. Stuk voor stuk uitgesproken persoonlijkheden. En allemaal deskundige, analytische en dienstverlenende professionals met veel denkkracht. En met als gezamenlijke uitdaging: het ontwikkelen van meer doekracht. 

De vraag van de klant

Verzoek was om, als vervolg op de maatwerktraining Strategisch Partnerschap met het EURES-team de vertaalslag te maken van het jaarplan naar de praktische invulling en uitwerking daarvan. 
Er zijn heel veel goede (nieuwe) ideeën over de dienstverlening, maar hoe zorgen we ervoor dat het niet bij mooie ideeën blijft en hoe brengen we ze daadwerkelijk in praktijk?  
Vanuit deze vraag was er de wens om een stap te maken van denken naar doen. De vraag waar het om draaide was: hoe overbrug je de kloof tussen die twee? Oftewel: Hoe kom je van strategie naar executie? 

Het antwoord van RadarVertige

Een kloof overbrug je door een brug te bouwen. Is dat makkelijk? Zeker niet! Is dat uitdagend? Zeker wel! De sleutel om vanuit denkkracht meer doe-kracht te ontwikkelen zit in het ontwikkelen van een derde kracht: wilskracht. Er zijn drie hefbomen om die te vergroten: 

  • Hoger doel: het gevoel dat wat je doet ertoe doet en dat je samen aan iets groters werkt; 
  • Autonomie: het gevoel van vrijheid en zeggenschap over je eigen beslissingen; 
  • Meesterschap: het gevoel dat je goed bent in wat je doet en je daarin steeds verder ontwikkelen. 

Deze drie hefbomen vormden de pijlers voor de gekozen maatwerkaanpak.

De voorbereidingstijd was kort, maar Mark heeft de tijd genomen om de vraag goed in kaart te brengen en daarop het juiste programma te maken. In een zeer prettige en open samenwerking hebben we, als vervolg op de drie live-bijeenkomsten, twee mooie online bijeenkomsten neergezet met positief resultaat. Online, derhalve nog meer respect voor de professionele, betrokken en empathische wijze waarop Mark dit heeft kunnen teweegbrengen. Vol enthousiasme en daadkracht zijn begin dit jaar al de nodige projecten en activiteiten van start gegaan. Vol vertrouwen in de doe-kracht van ons team. “We make it up as we go along!”

Resultaat

Om een brug te bouwen van denken naar doen is, in nauwe co-creatie met de opdrachtgever, een maatwerkaanpak ontwikkeld. Deze bestond uit vijf stappen: 

  • Why? Focus, het gezamenlijke hogere doel, purpose; 
  • How? Dienstverleningsmodel en strategische positionering; 
  • What? Adviesrol en -aanpak binnen de gekozen strategie; 
  • Who? Samen, op basis van principes van gedeeld leiderschap; 
  • With? Integratieve besluitvorming en actiegerichte aanpak. 

Elke stap bestond uit een interactieve en praktijkgerichte workshop met afwisselende werkvormen waarin de teamleden samen aan de slag zijn gegaan. Het EURES-team heeft alle vijf de stappen met succes gezet. Met als resultaat: meer doe-kracht.

Whitepaper

Meer weten over Vitaal Leiderschap? En onze visie? Download de whitepaper Samenwerking & Leiderschap

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op

HTM Haagse Regio

Lees verder

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Lees verder