NAG AMSTERDAM

De gemeenten Amsterdam heeft een nieuwe evaluatiecyclus ontwikkeld voor haar medewerkers. De mens staat daarbij écht centraal en de leidinggevende gaat een goed en vooral persoonlijk gesprek aan. De Nieuwe Amsterdamse Gesprekscyclus (NAG) vraagt om een zorgvuldige introductie.

Opdrachtgever

Michael Zant en Heerco Feenstra zijn Strategisch Adviseurs Personeels- en Organisatieontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. Onder hun leiding is de Nieuwe Amsterdamse Gesprekscyclus (NAG) ontwikkeld. Die is persoonlijk en inclusief van aard. Leidinggevende en medewerker gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Want elke medewerker verdient een goed gesprek. Over leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit, loopbaan en mobiliteit en zingeving en werkplezier.  

De vraag van de klant

De NAG verschilt nogal van het oude systeem dat gemeentemedewerkers gewend zijn. Daarom besloot de Vakdirectie Personeel & Organisatie eerst te experimenteren met het nieuwe concept. Onconventioneel en creatief. Michael en Heerco geloven heilig in deze aanpak: “Maar we waren bang dat er weinig van zou blijven hangen als wij zelf langs de afdelingen gingen. We wilden de NAG knallend bij de medewerkers introduceren. Want een goed begin is het halve werk.” 

De concrete vraag: Kan RadarVertige een interactieve gesprekstraining organiseren waardoor de medewerkers in staat zijn deze gesprekken te voeren én enthousiast zijn voor het gebruik van het NAG? 

Het antwoord van RadarVertige

De interactie tussen manager en medewerker is cruciaal. Daarom zetten we in op nagespeelde scènes tijdens de kick-off. Die leggen de mogelijke pijnpunten meedogenloos bloot. Michael en Heerco krijgen daarin een eigen rol en tonen hun commitment. Acteurs laten in een eerste scène zien hoe een evaluatiegesprek behoorlijk fout kan gaan. Vervolgens mag de groep zelf de regie overnemen en vertellen hoe het gesprek wél bevredigend kan verlopen.  Ze geven daarbij aan hoe de rollen van manager en medewerker er uit moeten zien. Op diezelfde manier moeten medewerkers uiteindelijk ook de regie krijgen over hun eigen gesprekscyclus. 

“Na gesprekken met leerregisseur Rebecca Sies van RadarVertige wist ik zeker dat we met hun hulp zouden slagen in onze opzet. Samen hebben we toen de inhoud van de kick-offsessies ontwikkeld. Daarin was ruimte voor nagespeelde interviews en regiescènes tussen medewerkers en leidinggevenden. Uiteindelijk werd er zelfs gezongen!”

Resultaat

Inmiddels passen managers en medewerkers uit de zes pilotgroepen de nieuwe gespreksmethode toe. Iedereen is heel blij dat de mens veel centraler staat tijdens de gesprekken. Er is meer speelruimte. Er zijn zelfs al medewerkers die experimenteren met andere gespreksvoorbereidingen, bijvoorbeeld met een moodboard. Het lijkt erop dat de boodschap goed is aangekomen. Uiteindelijk zal de Nieuwe Amsterdams Gesprekscyclus gaan gelden voor meer dan 15.000 medewerkers van Amsterdam. Dat is een mooie stap voorwaarts in de doorontwikkeling van goed en inclusief werkgeverschap. 

Whitepaper

Meer weten over Activerend Leiderschap? En onze visie? Download de whitepaper Samenwerking & Leiderschap

‘Mensen die in het sociaal domein werken zijn in de regel bevlogen en betrokken bij hun werk. Ik vind het elke dag weer een feestje om samen met deze professionals te onderzoeken, te leren en te werken aan een werkomgeving die prettig en effectiever is. Voor zichzelf en voor de doelgroep waar ze hun belangrijke werk voor en mee doen.’

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op

Het goede gesprek met de ouder

Lees verder