Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het COA is een flexibele, adaptieve ‘harmonica-organisatie’ in een dynamisch en veranderend speelveld. Hoe blijven de operationele teams van de opvanglocaties effectief in de veeleisende dynamiek waarin zij moeten functioneren?

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers organiseert als ZBO onder verantwoordelijkheid van het Rijk de opvang van asielzoekers in Nederland. De COA-organisatie beweegt mee met de fluctuerende toestroom van asielzoekers. Groei en krimp wisselen elkaar daardoor af en dit vraagt veel flexibiliteit van de organisatie als geheel, van de teams en uiteraard van de individuele medewerkers. 

De vraag van de klant

Flexibel meebewegen betekent voor de teams wijzigingen in omvang en samenstelling. Concreet houdt dit in enerzijds afscheid nemen van collega’s en anderzijds nieuwe collega’s in de gelederen opnemen. En ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel open’ en gaat het werk ‘gewoon’ door… Een uitdagende opgave! Om effectief te blijven, organiseren de locatieteams regelmatig teamsessies, als investering in de teamvorming. 

Het team azc Amersfoort had twee vragen. De eerste vraag was het herijken van de koers en de doelen. Om richting te bepalen. De tweede vraag was elkaar en elkaars drijfveren, kwaliteiten en talenten beter leren kennen. Om de banden aan te halen, te verbinden.  

Het antwoord van RadarVertige

Bij teamvorming draait het in wezen altijd om één ding: vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen alles te maken heeft met hoe de teamleden met elkaar omgaan en dat er vijf pijlers zijn die ervoor zorgen dat vertrouwen kan groeien: 

  • Psychologische veiligheid: durven we afwijkende dingen te zeggen en uit te proberen? 
  • Op elkaar kunnen rekenen: levert iedereen goed werk en op tijd? 
  • Structuur en helderheid: kent iedereen de doelen, taken en actieplannen? 
  • Betekenis: werken we aan iets dat we allemaal persoonlijk belangrijk vinden? 
  • Impact: geloven we dat ons werk invloed en betekenis heeft? 

Deze pijlers vormden het fundament voor maatwerkaanpak voor azc Amersfoort.

Er zijn momenten, zeker ook bij het COA, waarop je als manager de neuzen dezelfde kant op wilt richten en concrete afspraken wilt maken. Bijvoorbeeld vanwege groei en krimp, maar ook na een moeilijke periode met strubbelingen op de werkvloer. Zeker als het team in lastig vaarwater verkeert, is het waardevol om met een doorgewinterde trainer/teamcoach op te trekken. Mark weet hoe je een team-ontwikkelproces inricht en loodst het team daar vervolgens feilloos doorheen. Waardoor het in constructief vaarwater wordt gebracht. En de effectiviteit verbetert.

Resultaat

Gericht op de twee vragen van de klant is, in dialoog met de opdrachtgever, een maatwerk team-ontwikkeltraject ontworpen en uitgevoerd. Dit traject bestond uit vijf stappen: 

  • Visie, ambities en doelstellingen delen en speerpunten bepalen; 
  • Teamplan van aanpak maken voor de gekozen speerpunten; 
  • Intervisie om knelpunten in de uitvoering op te lossen; 
  • Persoonlijke drijfveren en kwaliteiten met elkaar delen; 
  • Leren uitspreken, bespreken, aanspreken en afspreken. 

Elke stap bestond uit een interactieve en praktijkgerichte workshop met afwisselende werkvormen waarin de teamleden samen aan de slag zijn gegaan. 

Whitepaper

Meer weten over Vitaal Leiderschap? En onze visie? Download de whitepaper Samenwerking & Leiderschap.

Elk team is uniek. Daarom is teamontwikkeling altijd puur maatwerk. Als trainer/coach ben ik een soort loods. Ik kom even aan boord en help de bemanning om het schip weer op koers te krijgen. Mooi werk!

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op

UWV EURES

Lees verder

WSP Midden Holland

Lees verder