Buurtplein BV in Doetinchem geeft agressie geen kans

Agressie tijdens het werk verminderen of zelfs voorkomen? Minder spanning ervaren en verzuim omlaag brengen? Dat kan als professionals als team leren omgaan met emotioneel en agressief gedrag. Benut onze effectieve trainingen jaar in jaar uit.

Buurtplein Doetinchem

Buurtplein Doetinchem voert met zeven buurtteams taken uit op het gebied van zorg, jeugd en werk. De professionals zijn het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben. De buurtcoach bevordert de sociale binding in de wijk en helpt bij het opstarten van initiatievenDe jeugd- en gezinswerker ondersteunt bij alle vragen rondom opgroeien en opvoeden.

De vraag van de klant

Onze medewerkers hebben te maken met emotioneel en agressief gedrag. Cliënten die vinden dat ze onmiddellijk geholpen moeten worden, die onredelijke eisen stellen, zich denigrerend opstellen of onacceptabel reageren als zij aangesproken worden. Grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt spanning bij onze professionals. Vervolgens handelt iedereen vanuit spanning of onwetendheid op een eigen manier. Voor cliënten is niet meer duidelijk welk gedrag onze medewerkers wel en niet accepteren. Hoe gaan wij professioneel om met dit gedrag? En hoe zorgen we ervoor dat we hierin samenwerken en iedereen hetzelfde handelt?”  

Het antwoord van RadarVertige

RadarVertige biedt Buurtplein Doetinchem een effectieve basistraining waarmee professionals leren kordaat en doeltreffend op te treden tijdens lastige situaties. Deelnemers ervaren wat het stressmechanisme met hen doet en hoe ze hierover controle krijgen. Zij leren nieuw gedrag toe te passen in de werkpraktijk.  Ook leren medewerkers het verschil tussen emotie en agressie en hoe ze hierop moeten reageren. Theorie, uitleg en instructies krijgen ze zoveel mogelijk via praktijksituaties. Samen oefenen medewerkers in het toepassen van instructies. Elke training sluiten ze af door het geleerde zorgvuldig te borgen.   

“Met de training Omgaan met emotioneel en agressief gedrag geven we bij Buurtplein invulling aan een veilig werkklimaat. Medewerkers geven aan dat ze zeer tevreden zijn over de training. Enkele opmerkingen uit de evaluaties: Leuke training en interactief. Veel geleerd en weer opgefrist. Genoeg ruimte voor feedback. Veilige omgeving gecreëerd door de trainers. Leerzaam, ik heb veel handvaten gekregen om grenzen aan te geven.”

Resultaat

Wat een impact. Deelnemers zijn zich bewust van de eigen invloed bij het omgaan met emotioneel, grensoverschrijdend en agressief gedrag. Ze herkennen en erkennen spanning en snappen de reactie van het lijf. Sterker nog. Ze kunnen spanning beïnvloeden. Bij zichzelf en bij de ander. Hun zelfvertrouwen is gegroeid als het gaat om interveniëren bij emotioneel, grensoverschrijdend en agressief gedrag. Interveniëren volgens de professionele norm gaat hen goed af. Zowel bij emotioneel, grensoverschrijdend als agressief gedrag. Bewust en professioneel. 
Buurtplein Doetinchem voert de norm eenduidig uit om agressie te verminderen en voorkomen.

Whitepaper

Meer weten over Agressie en Weerbaarheid en onze visie? Download de whitepaper “Daar maken we werk van”.

“RadarVertige biedt veelvuldig de basistraining OMEA. Toch is het elke keer maatwerk, ook in Doetinchem. Fantastisch om zo dichtbij professionals te mogen komen en hen concreet verder te helpen.”

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met mij op

Online training Omgaan met emotie en agressie

Lees verder