RadarVertige is broker voor opleidingsinstituut DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

De rol van broker

Met 38 inrichtingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ongeveer 37.000 nieuwe justitiabelen in. Met zo’n 70 vaste opleiders/trainers en 200 zzp trainers verzorgt het Opleidingsintituut DJI (OI)   de start- en vakbekwaamheid van de medewerkers.

De constructie met de zzp trainers was niet meer van deze tijd en daarom zocht men naar opleidingsintermediairs. Ook wel brokers genoemd. Na een intensief aanbestedingstraject werd ons de percelen Noord- en Midden Nederland gegund. Triangular Group Academy (TGA) won het perceel Zuid Nederland.

Start van de samenwerking

Op maandag 30 mei werden de contracten overhandigd door de directeur van DJI Renske van der Veer. In een interactieve ochtend georganiseerd door Shirley Nanhoe maakten Bart Verhagen van RadarVertige en Marlin van Hal van TGA kennis met de mensen achter het OI van DJI. Bouke Endtz leidde ons rond op de realistische opleidingslocatie in Nieuwegein. Burg de Man liet iedereen proeven aan een interactieve live game, op basis van een geavanceerd digibord. Dymphina Klein zorgde voor communicatie, informatie en bloemen.

De opdracht voor de brokers is om te zorgen voor een goede match tussen de aanvragers en trainers. Daarnaast handelen we het administratieve proces af. Op langere termijn waarborgen we een poule van voldoende goed ingewerkte en ervaren trainers. De eerste live kennismaking zorgde voor een goede klik en vertrouwen in de samenwerking.

V.l.n.r: Bart Verhagen (RadarVertige), Renske van der Veer (DJI) en Marlin van Hal (TGA)