RadarVertige ondersteunt gedupeerde ouders toeslagenaffaire in het buitenland

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel fout gegaan. Deze toeslagenaffaire brengt – helaas op dit moment nog steeds – onbeschrijflijke schade teweeg. Levens van vele mensen zijn verwoest, relaties zijn kapotgegaan, toekomstdromen zijn verdwenen en een zorgeloze jeugd was er niet.

Toeslagenaffaire

Vanaf 2020 krijgen ouders een financiële compensatie voor dit ervaren leed. En ze krijgen ondersteuning bij het weer op de rit krijgen van hun leven.  De compensatie wordt geboden door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de ondersteuning door ambtenaren en sociaal werkers in de gemeente waar de ouders wonen.

Buitenland

Een groep dreigde buiten de boot te vallen en dat zijn de ouders die naar het buitenland zijn verhuisd. Die kunnen immers geen beroep doen op de gemeente waar ze wonen. Terwijl veel van deze ouders die emotionele steun en praktische hulp hard nodig hebben. Immers, je verhuist niet zomaar naar het buitenland. Het gaat om zo’n 950 gezinnen die in het buitenland wonen en recht hebben op hulp. De helft daarvan woont in België en Duitsland. De rest in ruim 40 andere landen, verspreid over de hele wereld. Om die mensen te ondersteunen heeft het ministerie van Financiën het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland (OTB) opgericht. Radar mag dit OTB uitvoeren. Het is een prachtige samenwerking van alle onderdelen van Radar. RadarPersoneel levert de uitvoerende medewerkers, RadarAdvies coördineert dit complexe project en RadarVertige verzorgt de onboarding, training, opleiding en begeleiding.

Ondersteuning op 3 gebieden

De hulp die ons ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland gaat bieden, is vergelijkbaar met de brede ondersteuning door gemeenten. Deze ondersteuning is gericht op 5 leefgebieden: gezin, gezondheid, financiën, werk & inkomen en wonen. Daarnaast ondersteunt OTB bij het opstellen van een schuldenlijst private schulden als de ouders daar behoefte aan hebben. Indien gewenst biedt OTB-ouders ondersteuning bij terugkeer naar Nederland.

Focus op herstel op echte ondersteuning

De reflex in de samenleving is om schuldvragen te stellen en de reflex binnen de overheid is om verdere processen en actielijnen op te tuigen. Geen van beide zijn effectief om de schade, frustraties en het leed te verminderen en zo snel mogelijk levens weer op de rit te krijgen. Juke Snijders Blok die het onboardings- en leertraject voor de uitvoerende medewerkers vormgeeft, benadrukt dat het OTB actief samenwerkt met ervaringsdeskundigen en vanuit gelijkwaardigheid werkt aan de herstelaanpak. “Gedupeerde ouders willen erkenning en willen serieus genomen worden. In onze ogen leidt alleen deze manier tot een helingsproces en oplossingen”.

Meer informatie over de hersteloperatie van kinderopvangtoeslag leest u op de website van de Rijksoverheid.