Alarminterventie

Hoe ondersteun je collega’s bij incidenten en agressie aan de balie en in de spreekkamer? Hoe spreek je aan? Welke stappen doorlopen jullie? Dat oefen je in deze training zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en de kans op escalatie afneemt. Door tijdig en uniform handelen voorkom je dat omstanders zich er mee gaan bemoeien.

De training in het kort

  • Tijdig en uniform handelen bij incidenten de-escaleert en voortkomt dat omstanders zich ermee gaan bemoeien. 
  • Oefenen aan de balie en spreekkamers van alarm interventies. Indien gewenst na sluitingstijd en in samenwerking met jullie beveiliging. 
  • Na afloop reageer je adequaat op het alarm en ben je bekend met de procedures. 

Het resultaat

Na deze training:

  • Ken je de alarm procedures 
  • Ken je de rolverdeling bij alarmering 
  • Kan je een collega ondersteunen bij incidenten en agressie aan de balie en de spreekkamer 
  • Weet je welke rol en positie je in moet nemen bij alarmering 
  • Ken je de stappen van aanspreken tot vorderen en alarmeren van de politie 
  • Weet je hoe je omstanders moet aanspreken 
  • Heb je tips voor een veilige werkplek ontvangen